0   Indledning og spørgetid 
 51   Kommunale aktiviteter.
 52   Udpegning af ny stedfortræder til Handicaprådet.
 53   Valg til Integrationsrådet i Vejle Kommune: Udpegning af medlemmer af det nye råd.
 54   Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023.03.28
 55   Revision af standardkøbsaftale for salg af parcelhusgrunde.
 56   Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.
 57   Anmodning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.
 58   Udmøntning af midler fra inflationspuljen.
 59   Ågård Børnehaves overgang til kommunal daginstitution.
 60   Anlægsbevilling - Kryds Storager-Juulsbjergvej.
 61   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1310 Give Midtby.
 62   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1363 Solceller ved Viuf og Håstrup i Vejle Kommune og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan2021-2033 med miljøvurdering.
 63   Endelig vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan 2020-2028.
 64   Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til cykelsti på Petersmindevej.
 65   ØsterBO - Moldeparken - godkendelse af Skema C.
 66   Anlægsregnskaber TU.
 67   Anlægsregnskaber KNMU.
 68   Godkendelse af Aabenraa Kommunes anmodning om indtrædelse som interessent i Deponi Syd I/S.
 69   Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Deponi Syd I/S.
 70   Godkendelse af aftalevilkår for ophør af Ressourcer & Genbrugs brugsret/lejeforhold af Vestre Engevej 70.
 71   Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2022.
 72   Diæter mm til medlemmer af Beredskabskommisionen.
 73   Initiativsag – Udarbejdelse af forslag til politisk behandling om fridag for kommunens ansatte, og skolebørn på den 4. fredag efter påske (tidligere Store Bededag).
 74   Prisfastsættelse af grunde. (Lukket sag)
 75   Igangsættelse af byggemodning og salg af erhvervsjord, Vejle Nord. (Lukket sag)
     
     
     

 

Sidst opdateret: