0          Indledning og spørgetid.

244      Deltagelse i kommunale aktiviteter.

245      Udpegning af medlemmer til den fælleskommunale beredskabskommission.

246      Vejle Havn: Vision, strategi, ledelse og bestyrelse. (Udtaget sag)

247      Byrådets ansvar for Vejle Havn.

248      Budgetopfølgning 3. kvartal 2015.

249      Ansøgning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.

250      Tilbygning og ombygning af Grejsdalens Børnehus.

251      Bredsten-Balle Kraftvarmeværk a.m.b.a. - Ansøgning om kommunegaranti.

252      Forslag til lokalplan nr. 1206 Boligområde syd for Plantagevej, Jelling.

253      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1208 og tillæg nr. 33.

254      Forslag til lokalplan nr. 1210 Område til offentlige formål ved Helligkildevej, Vejle og tillæg nr. 35 til Vejle Kommuneplan 2013-2025. 

255      Forlængelse af VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Klink.

256      Færdiggørelse af byggemodninger 2016.

257      Prioritering af anlægsprojekter for cykelstier 2016.

258      Prioritering af mindre anlægsprojekter 2016.

259      Trafiktiltag på Damhaven ved Vejle Midtbyskole.

260      Genoptagelse af planproces for udviklingen af et centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn, Vejle.

261      KKR-Takster 2016 på Voksenområdet.

262      Anlægsbevilling boliger i Give.

263      DGI Huset godkendelse af årsrapport 2014.

264      Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

265      Køb af areal. (Lukket sag)

Sidst opdateret: