0         Indledning og spørgetid

167      Deltagelse i kommunale aktiviteter.

168      Indkaldelse af midlertidig stedfortræder for Morten Kristensen.

169      Forslag til afklaring af vilkårene for en omdannelse af Vejle Havn til en kommunal havn.

 170      Erhvervs- og Udviklingsstrategi Vejle Ådal og Vejle Fjord.

 171      Godkendelse af projektforslag for 5 MW solvarmeanlæg, Bredsten-Balle Kraftvarmeanlæg.

 172      Samarbejdsaftale 2015 mellem Vejle Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Vejle.

 173      Udmøntning af byrådsbeslutning vedr. 0-2 års dagtilbudspladser.

 174      Landsbyordning i Engum - samdrift af skole og børnehave.

 175      Sti i Gårslev.

 176      Kommunegaranti - AAB afd. 41 - Tagboliger.

 177      Domea Egtved afd. 8819 - nedrivning af 8 almene familieboliger i Ågård.

 178      Domea Egtved afd. 8851 - ombygning af ungdomsboliger til familiebolig.

 179      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 174 til spildevandsplanen - udvidelse af DanePork.

 180      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 202 til spildevandsplanen - separatkloakering i Hornstrup - nedlæggelse af overløbsbygværker.

 181      Tillæg nr. 207 til spildevandsplanen - Renovering og separering af spildevandsanlæg i Bredal og Assendrup.

 182      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 212 til spildevandsplanen - separatkloakering i Bredballe etape 3 og 4 - nedlæggelse af overløbsbygværker.

 183      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1189 - Boligområde ved Kjeld Abellsvej, Vejle og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 184      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1194 - Boligområde ved Sandagervej, Vejle.

 185      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1195 - Centerområde ved Allegade, Give by og tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 186      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1199 - Centerområde ved Vestergade/Søndergade, Børkop og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2013-2025).

 187      Forslag til lokalplan nr. 1202 - Boligområde ved Korsdalsvej, Vinding.

 188      Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for oversvømmelse - Vejle Midtby.

 189      Forslag til ny svømmehal i DGI Huset Vejle

 190      Givskud Zoo Vandrerhjem - overdragelse.

 191      Godkendelse af projekt Hover IF nyt klubhus samt frigivelse af anlægsbevilling.

 192      Ankesag - Vejle Kommune - Conrad Cafe, Jelling.

 193      Årsberetning for Borgerguide, Erhvervsguide samt Bosætningsguide.

 194      Overdragelse af mindre arealer, Egtved (Lukket sag)

 195     Orienteringspunkt (Lukket sag)

Sidst opdateret: