0         Indledning og spørgetid 

 1         Deltagelse i kommunale aktiviteter

 2         Ændring af styrelsesvedtægten.

 3         Integrationsrådet i Vejle Kommune: Udpegning af ét medlem med tilknytning til skolebestyrelser.

 4         Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet.pasting.

 5         Valg af nyt medlem til fredningsnævnet.

 6         Anlægsbevilling til Egtved Kunstgræs 2015.

 7         Planstrategi 2015.

 8         Forslag til lokalplan nr. 1188 Boligområde ved Grangaard Allé og Grangaardvej, Jelling og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025.

 9         Forslag til lokalplan nr. 1190 Solvarmeanlæg ved Lergårdvej, Egtved og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 10        Forslag til lokalplan nr. 1191 Solvarmeanlæg ved Mølletoften i Bredsten og tillæg nr. 19 til Vejle Kommuneplan 2013 – 2025.

 11        Forslag til lokalplan nr. 1192 Erhvervsområde ved Wittrupvej, Vejle og tillæg nr. 22 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 12        ØsterBo - konvertering af lån.

 13        AAB - konvertering af lån.

 14        Lejerbo - konvertering af lån.

 15        Grejsdalens Boligforening - konvertering af lån.

 16        Anlægsbevilling - LED teknologi i gadebelysning 2015-2017.

 17        Anlæg - Industribyggemodning Viborgvej, Vejle - etape 1.

 18        Sti mellem Møllestien og Soldalen i Gårslev. (Sag udgået)

 19        Godkendelse af skema C - byggeregnskab for plejeboliger og tilhørende servicearealer for Meta Mariehjemmet.

 20        Egtved Kunstgræs ansøgning om lånegaranti til anlæggelse af kunstgræsbane.

 21        Høringssvar Sundhedsaftalen 2015 - 2018.

 22        Magelæg, Vejle. (Lukket sag)

 23        Taksationssag – Jelling. (Lukket sag)

 24        Forhold vedrørende gæld til Vejle Kommune. (Lukket sag)

 25        Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

Sidst opdateret: