Pkt.    Tekst

0        Indledning og spørgetid.

79      Stedfortræderindkaldelse - Martin Jensen.

80      Ændring af Vejle Byråds forretningsorden. 81Fritagelse for hverv som medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.

82      Deltagelse i kommunale aktiviteter. 83Resiliens: Hensigtserklæring for det videre arbejde med resiliens.

84      Godkendelse af hensigtserklæring vedrørende tiltrækning af Tour de France til Danmark.

85      Årsrapport 2015.

86      Muligheder og beslutningskompetence vedr. skoledagens længde.

87      Forslag om ophævelse af lokalplan BO 1.8.1 ER 1.1.1 Bolig- og Erhvervsområde syd for Dalgade og vest for Søndergade, Egtved.

88      Forslag om ophævelse af lokalplan nr. 02.9.D.1 Campingformål i Randbøldal for dele af matr. nr. 4a, 4z, 13, 7000a og 7000i.

89      Forslag om ophævelse af Lokalplan nr. 1.07 for et område til offentligt formål (vandværk) ved Præstevænget-Østergade, Egtved for matr. nr. 1aæ.

90      Forslag om ophævelse af Lokalplan nr. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

91      Forslag om ophævelse af Lokalplan nr. 1049 for et boligområde syd for Ny Højen.

92      Forslag til lokalplan nr. 1224 Bydelscenter ved Grønlandsvej og Grønnedalen, Vejle og tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan.

93      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 208 til spildevandsplanen - boligområde ved Bregnhovedvej og Vagtbanke i Give.

94      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 225 til spildevandsplanen - boligudstykning ved Mejsevej - matrikel 46bc - Mølholm.

95      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1206 Boligområde ved Plantagevej, Jelling.

96      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1141 Boligområde ved Bregnhovedvej og Vagtbanke, Give.

97      Miljøgodkendelse af tørreri - Fermentationexperts.

98      Årlig beretning for magtanvendelse 2015.

99      Bredsten Haludvidelse godkendelse af projekt og anlægsbevilling.

100     Bredstenhallen ansøger om lånegaranti til finansiering af Bredsten Haludvidelse.

101     Forslag om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenundervisning.

102     Forslag om årlig afrapportering fra kommunens controllerteam.

103     Forslag om redegørelse i sag om makulering af bilagsmateriale.

104     Forslag om at rette henvendelse til KL, Finansministeren og Integrationsministeren vedrørende boligplacering og forsørgelse af flygtninge.

105     Forslag om, at Vejle Kommune aktivt skal arbejde for at sikre, at dens bankforbindelser ikke deltager i. skattelykonstruktioner.  Punktet taget af dagsorden, begrundelse kan høres i sag 0 indledning og spørgetid 

106     Status for salg og byggemodning af parcelhusgrunde. (Lukket sag)

107     Nedrivning af ejendomme, Vejle Nord. (Lukket sag)

Sidst opdateret: