Pkt. Tekst

0       Indledning og spørgetid

125   Indkaldelse af varigt medlem til Byrådet i stedet for Jens-Erik Jørgensen.

126   Udpegning af medlemmer til poster i stedet for Jens-Erik Jørgensen.

127   Deltagelse i kommunale aktiviteter.

128   Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat 2015 129Englystskolen - til- og ombygning.

130   Forslag til lokalplan nr. 1225 Centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn og kommuneplantillæg nr. 46 med VVM og miljøvurdering.

131   Endelig vedtagelse af Revision af Vejle Spildevand A/S´s takster for 2016 og vedtægter.

132   Tillæg nr. 211 til spildevandsplanen - Spildevandskloakering af Ødsted Sognegård.

133   Tillæg nr. 223 til spildevandsplanen.

134   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 226 til spildevandsplanen - bassin ved Gårslev - reduktion af overløb.

135   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1218 Boligområde nord for Frydenlund, Tirsbæk Bakker og tillæg nr. 39.

136   Godkendelse af Skema B - Lejerbo - Grejsåparken, Vejle.

137   Udpegning af repræsentanter til VOS Vadehavet.

138   Anlægsbevilling Tinghøj - boliger i Egtved.

139   Evaluering af bevilling til Team Succes 140Højesteretsdom vedr. genoptagelse af sygedagpenge .

141   Gauerslund Kunstgræs godkendelse af projekt samt anlægsbevilling - herunder fremrykning af rådighedsbeløb.

142   Gauerslund Kunstgræsanlæg ansøgning om lånegaranti til etablering af kunstgræsbane.

143   Jelling Golfklub ansøgning om kommunal lånegaranti.

144   Fonden DGI-Huset Vejle - udpegning af medlemmer til bestyrelsen.

145   Jordsalg

146   Byggemodning af parcelhusgrunde (Ændret fra lukket sag til åben sag).

147   Borgmesterbeslutning

Sidst opdateret: