Pkt.   Tekst

0        Indledning og spørgetid.

1        Stedfortræderindkaldelse - Martin Sikær.

2        Udskiftning af poster i 3 udvalg.

3        Forslag om retningslinjer for god skik i bestyrelsesarbejdet.

4        Spørgsmål om, hvorvidt god forvaltningsskik overholdes.

5        Forslag om juridisk bistand fra KL.

6        Deltagelse i kommunale aktiviteter.

7        Vejle Erhvervshavns budget for 2016.

8        Skoleudbygning i Børkop/Brejning.

9        Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1128 Boligområde ved Skelvangen, Bredballe og tillæg nr. 34 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

10       Forslag til lokalplan nr. 1211 Boligområde ved Baunholtvej i Ny Højen, Vejle.

11       Forslag til lokalplan nr. 1218 Boligområde nord for Frydenlund, Tirsbæk Bakker og tillæg nr. 39 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

12       Forslag til lokalplan nr. 1219 Boligområde ved Bredballe Byvej og Skelvangen, Vejle og tillæg nr. 41 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

13       Færdiggørelse af byggemodninger 2016 - Bølgen.

14       Rundkørsel ved Mælkevejen og Petersmindevej.

15       Erhvervs- og Udviklingsstrategi Vejle Ådal og Vejle Fjord.

16       Nye affaldsgebyrer for brug af nedgravede containere.

17       Kommunal lånegaranti til foreninger - nye retningslinier.

18       Ankestyrelsens praksisundersøgelse om magtanvendelse overfor demente.

19       Ministermål, udviklingsmål og særlige indsatser til Beskæftigelsesplan 2016.

20      Den selvejende institution Marielunds tilbud om køb af ældreboliger. (Lukket sag)

21       Taksationssag. (Lukket sag)

22       Stadionovertagelse og tilsyn i forbindelse med opløsning af fond. (Sagen er ændret fra lukket sag til åben sag)

23       Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

24       Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

25       Ansættelsessag. (Lukket sag)

26       Fritagelse for hverv som medlem af Havnebestyrelsen. (Tillægsdagsorden)

Sidst opdateret: