0   Indledning
1   Vejle Byråd.
2   Valg af formand for Byrådet.
3     Valg af 1. og 2. næstformand i Byrådet.
4   Valg af medlemmer til Økonomiudvalget.
5   Valg af medlemmer til Teknisk Udvalg.
6   Valg af medlemmer til Natur- og Miljøudvalget.
7   Valg af medlemmer til Kultur- og Idrætsudvalget.
8   Valg af medlemmer til Børne- og Familieudvalget.
9   Valg af medlemmer til Voksenudvalget.
10   Valg af medlemmer til Seniorudvalget.
11   Valg af medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget.
12   Valg af medlemmer til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
13   Valg af medlemmer til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.
14    Valg af medlemmer til Børn- og ungeudvalget.
15   Valg af medlemmer til Trekant Brand - den fælles beredskabskommission.
16   Indstilling af medlemmer til Hjemmeværnets Distriktsudvalg.
17   Udpegning af et medlem til Ekspropriationskommissionen, oprettet efter ekspropriationsprocesloven.
18   Udpegning af et medlem til Taksationskommisionen, oprettet efter ekspropriationsprocesloven.
19   Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S.
20   Valg af repræsentanter til generalforsamlinger i Vejle Spildevand A/S i perioden 2018-2021.
21   Valg af medlem til bestyrelsen for Deponi Syd I/S.
22   Valg af repræsentant til Repræsentantskabet for Energnist I/S og dennes suppleant.
23   Valg af medlemmer til bestyrelsen for TVIS.
24   Valg af medlem til Fredningsnævnet og dennes suppleant.
25   Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget.
26   Valg af medlemmer til Handicaprådet.
27   Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.
28   Valg af formand for og medlemmer til Hegnsynet.
29   Valg af tre vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred.
30   Valg af stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab.
31   Valg af stedfortræder for borgmesteren i Kredsrådet.
32   Udpegning af to medlemmer til Taksationskommissionen, oprettet efter lov om offentlige veje.
33   Udpegning af et medlem til Overtaksationskommissionen, oprettet efter lov om offentlige veje.
34   Valg af medlem til repræsentantskabet for Sydtrafik.
35   Valg af medlemmer til Bevillingsnævnet.
36   Indstilling af formand for og valg af to medlemmer til Beboerklagenævnet og disses suppleanter.
37   Indstilling af formand for og valg af to medlemmer til Huslejenævnet og disses suppleanter.
38   Valg af medlemmer til Integrationsrådet.
39   Indstilling af tre medlemmer til Skatteankenævnene og disses suppleanter.
40   Indstilling af medlem til Vurderingsankenævnene.
41   Valg af medlemmer til bestyrelsen for Billund Lufthavn A/S.
42   Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Det Danske Madhus Vejle A/S.
43   Indstilling af medlem til bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle.
44   Valg af medlem til bestyrelsen for Campus Vejle.
45   Valg af medlem til bestyrelsen for Rødkilde Gymnasium.
46   Valg af medlem til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF.
47   Valg af medlem til bestyrelsen for Givskud ZOO.
48   Valg af medlem til generalforsamlingen i Trekantområdet Danmark.
49   Valg af medlemmer til politiske følgegrupper i Trekantområdet Danmark.
50   Valg af medlemmer til bestyrelsen for Fonden Linnemanns Jomfrukloster i Vejle.
51   Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen for kommunalvalg.
52   Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til EU-Parlamentet.
53   Valg af stemmeberettigede delegerede til KL's delegeretmøde.
54   Bemyndigelse til underskrift.
55   Mødekalender 2018.
Sidst opdateret: