0    Indledning og spørgetid
 131    Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 132   Valg af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.
 133   Årsberetning 2016.
 134   Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 - Hele kommunen.
 135   Godkendelse af projekter med ungdoms-/studieboliger samt små og billige boliger i Vejle.
 136   Godkendelse af regnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen.
 137   Nye gebyrer fra Trekantbrand pr. 1. januar 2017.
 138   Årsrapport 2016 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning.
 139   Team Danmark - Forlængelse af samarbejdsaftale 2018-2021.
 140   Frikommuneforsøg - Overførsel fra landzone til byzone, matr. nr. 20e Vonge By, Ø. Nykirke.
 141   Forslag til lokalplan nr. 1216 - Boligområde ved Blomsterparken, Give.
 142   Forslag til lokalplan nr. 1243 - Centerområde ved Flegmade, Vejle og tillæg nr. 1 til Vejle Kommuneplan 2017-2019.
 143   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1197 - Boligområde ved Fundersvej i Vejle og tillæg nr 26 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.
 144  
 145   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1223 - med tilhørende miljøvurdering og VVM-redegørelse. (Udgået)
 146   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1230 - Boligområde ved Fruergaardsvej, Børkop.
 147   Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Vejle Kommune.
 148   Anlægsbevilling - Køb af adgangsvej til AffaldGenbrug og færdiggørelse af Vejledalen til Vardevejde.
 149  
 150   Skema A renovering- og ombygning af Sønderbo.
 151   Forslag om "Borgernes forslag i Byrådet.
 152   Forslag om en ekstra gennemgang af VVM undersøgelsen af vindmølleprojektet i lokalplan 1223.
 153   Ekspropriationssag. (Lukket sag)
 154   Betinget købsaftale. (Lukket sag)
 155  
Køb af materiel. (Lukket sag)
 156  
Prisfastsættelse og salg. (Lukket sag)
 157   Salg af areal. (Lukket sag)
 158   Borgmesterbeslutning. (Lukket sag)
Sidst opdateret: