0   Indledning og spørgetid.
 106   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 107    Valg af suppleant til repræsentantskabet for Energnist I/S.
 108   Valg af suppleant for et bestyrelsesmedlem i TAS I/S (Trekantsområdets Affaldsselskab).
 109   Tour de France til Vejle.
 110   Befordringsgodtgørelse og brugerbetaling ved borgerlige vielser foretaget af byrådsmedlemmer.
 111   Vision for bydelen Ny Rosborg.
 112   Anlægsregnskab vedr. helhedsplan for verdensarvsmonumenterne i Jelling.
 113   Forslag til lokalplan nr. 1233 - Boligområde ved Dalglimt, Skibet.
 114   Forslag til lokalplan nr. 1240 - Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 2, Vejle.
 115   Forslag til lokalplan nr. 1241 - Erhvervsområde ved Ellehammersvej og Viborgvej og tillæg nr. 55 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.
 116   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1232 - Boligområde, institution ved Kjærsgårdsvej, Give.
 117   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 232 til spildevandsplanen - nedlæggelse af overløbsbygværker i Bredballe - etape 5-15.
 118   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 240 til spildevandsplanen - separering i området omkring Flegmade og Vestre Engvej.
 119   Jelling Boligselskab afd. 141 11 - Godkendelse af skema A.
 120   Domea Vejle-Børkop - Trianglen - Godkendelse af skema B.
 121   Årlig Beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016.
 122   Resultatrevision 2016.
 123   Bibliotekspolitik 2017 – 2020.
 124   Vejle Bibliotekerne - Strategi 2017-2020 og budget 2017.
 125   Forslag om udmeldelse af Hærvejskomiteen.
 126   Forslag om etablering af et boligsocialt monitoreringsværktøj.
 127   Forslag om skrivelse til transport-, bygnings- og boligministeren om direkte tog til København.
 128   Forslag vedrørende plejehjemspladser i tidligere Børkop Kommune.
 129   Køb af fast ejendom. (lukket sag)
 130   Salg af fast ejendom. (lukket sag) (Udgået sag)
Sidst opdateret: