0   Indledning og spørgetid
 24   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 25   Forretningsorden for Vejle Byråd. 
 26   Forslag om ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt. 
 27   Vederlag m.v. til medlemmer af Byrådet.
 28   Særlige udvalg.
 29   Tour de France Grand Départ i Danmark - Udpegning af personlig suppleant for borgmesteren til bestyrelsen for interessentskabet.
 30   Udpegning af repræsentanter til bestyrelser, råd og nævn.
 31   Udpegning af politiske repræsentanter til Miljøforum.
 32   Udpegning af politiske repræsentanter til vandoplandsstyregrupper.
 33   Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforenings generalforsamling.
 34   Valg af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen Datariet.
 35   Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Give – Grindsted Uddannelsescenter.
 36   Valg af byrådsmedlem til bestyrelsen for Videnscenter for Integration.
 37   Valg af 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.
 38   Udpegning af medlemmer til bestyrelser, repræsentantskaber mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 39   Lån 2017 (ekskl. ældreboliger).
 40   Takstblad Byggesag 2018 - nyt regulativ.
 41   Ansøgning om kommunegaranti - Mølholm Varmeværk.
 42   Anlægsbevilling til skolecykelsti på Hældagervej.
 43   Anlægsbevilling til skolecykelsti mellem Ødsted og Egtved.
 44   Forslag til lokalplan nr. 1235 - Område til boliger, offentlige og rekreative formål - Anesminde ved Herningvej, Jelling.
 45   Forslag til lokalplan nr. 1258 - Offentlige formål med boliger ved Thyregodvej, Thyregod og tillæg nr. 10 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 46   Endelig godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2018, samt revision af betalingsvedtægt.
 47   Jelling Boligselskab - Grangaard Allé & Jernbanegade, Jelling - Godkendelse af Skema C.
 48   Kunstgræsanlæg - Jelling fS og Vejle Boldklub.
 49   Forslag om offentliggørelse af dagsordener og beslutninger fra bestyrelsen i Vejle Spildevand A/S.
 50   Forslag om fastsættelse af minimumsandel af almene boliger.
 51   Beredskabsplanlægning. (Lukket sag)
 52   Salg af ejendom.  (Lukket sag)
 53   Ekstern DPO.  (Lukket sag)
 54   Bemyndigelse.  (Lukket sag)
Sidst opdateret: