0    Indledning og spørgetid
  97    Deltagelse i kommunale aktiviteter.
  98    Orientering om byrådsmedlemmers underretningspligt   om idømt straf på   grund af ændring i den kommunale valglov.
  99    Valg til Integrationsrådet i Vejle Kommune 2018-2022 -   udpegning af   medlemmer til det nye råd.
 100    Ny IT- og Informationssikkerhedspolitik for Vejle   Kommune.
 101    Årsrapport 2017.
 102    Redegørelse intern kontrol 2017.
 103    Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i   perioden 2019 til   2022.
 104    Delegerings- og Kompetencefordelingsplan 2018.
 105    Anlægsbevilling til grøn bølge på Horsensvej, Vejle.
 106    Anlægsbevilling LED-teknologi i gadebelysning.
 107    Proces for mobilitetsplan frem mod vedtagelse.
 108    Ekspropriation til stianlæg mellem Ødsted og Egtved.
 109    Forslag til lokalplan nr. 1251 - Dagligvarebutik ved   Vejlevej og Skovgade,   Jelling - og tillæg nr. 13 til Vejle   Kommuneplan 2017-2029.
 110    Forslag til lokalplan nr. 1256 - Boligområde ved   Boeskærvej, Vejle.
 111    Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1252 - Solcelleanlæg ved   Kærbøllingvej,   Bredsten og tillæg nr. 9 til Vejle   Kommuneplan 2017-2029.
 112    Endelig vedtagelse af tillæg nr. 227 til spildevandsplanen - separering af   deloplande på Nørremarken i Vejle by.
 113  
 114  
 115  
 116    Grejs Kulturcenter
 117    Lodsejerforhold ved vådområdeprojekt. (Lukket sag)
 118    Jordsalg. (Lukket sag)
 119    Sag om indgåelse af kontrakt. (Lukket sag)
Sidst opdateret: