0   Indledning og spørgetid
 132   Kommunale aktiviteter.
 133   Stedfortræderindkaldelse for Birgitte Vind.
 134   Årsberetning 2018.
 135   Årsrapport 2018 for Vejle Erhvervshavn.
 136   Orientering om Årsrapport 2018 fra Vejle Spildevand A/S.
 137   1. kvartalsopfølgning 2019 - hele kommunen.
 138   Godkendelse af forslag til byvision for Give.
 139   Anlægsbevilling - Forbindelsesvej vest om Uhre, etape 1, mellem Vardevej og Planetbyen.
 140   Anlægsbevilling - Renovering af Stationsvej, Jelling.
 141   Forslag til lokalplan nr. 1264 - Boligområde ved Vestermarksvej, Grejs.
 142   Forslag til lokalplan nr. 1303 - Område til offentlige formål ved Borggårdsvej, Børkop og - tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 143   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1285 - Boligområde ved Vejlevej 33, Jelling og - tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 144   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1292 - Boligområde ved Hørgyden, Gauerslund og - tillæg nr. 35 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 145   Domea Vejle-Børkop - Helhedsplan for afd. 8705 og 8706 - skema A.
 146   Godkendelse af regnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen.
 147   Høringssvar til erstatningskrav fra lodsejere ved fredning af Vejle Ådal.
 148   Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.
 149   Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetning for 2017 på arbejdsmarkedsområdet.
 150   Godkendelse af ny kultur-, idræts- og fritidspolitik.
 151   Forslag vedrørende takstændringer ved Flextur og handicapkørsel. Samt afsked med Birgitte Vind
 152   Forslag vedrørende lokalplan for området ved Gammelhavn i Vejle. (Lukket sag)
 153   Lukket punkt. (Lukket sag)
 154   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 155   Køb af areal til byudvikling. (Lukket sag)
Sidst opdateret: