0   Indledning og spørgetid (Ingen lyd pga. tekniske problemer)
 166   Deltagelse i kommunale aktiviteter. (Ingen lyd pga. tekniske problemer)
 168   Endelig vedtagelse af Midtbyvision Vejle. (Ingen lyd pga. tekniske problemer)
 169   Halvårsregnskab 2021 - Hele kommunen.
 170   HR Redegørelsen 2021.09.14
 171   Godkendelse af årlig status til Boligministeriet jf. Udviklingsplanen for Finlandsparken.
 172   Høring af ændringsforslag til forslag til Kommuneplan 2021-2033.
 173   Anlægsbevilling - Byvision Give.
 174   Anlægsbevilling - Byvision Naturbyen Børkop.
 175   Iværksættelse af ekspropriation Horsted Tværvej.
 176   Forslag til lokalplan nr. 1331 Byudvikling i Ny Rosborg, Vejle og tillæg nr. 73 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 177   Forslag til lokalplan nr. 1341 Erhvervsområde ved Wittrupvej og Bakken, Vejle og tillæg nr. 7 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 178   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1223 Boligområde ved Skyttehusgade, Vejle og tillæg nr. 68 til Vejle Kommuneplan 2017 – 2029.
 179   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1307 Boliger ved Grejsdalens Valsemølle, Grejsdalsvej, Vejle og tillæg nr. 49 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 180   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1330 Boligområde ved Bramdrupvej og Sofiesmindevej, Ågård og tillæg nr. 72 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 181   Godkendelse af model til afvikling af økonomisk mellemværende med Energnist.
 182   Godkendelse af Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2020-2032.
 183   Høring af forslag til Danmarks første havplan.
 184   Oversigt over sager om grundvandsbeskyttelse i Vejle Kommune.
 185   Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i området ved Lindved og Hedensted – 2021.
 186   Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.
 187   Revision af trinmodel for nitrat.
 188   Trinmodel for pesticider samt handlingskatalog for pesticider.
 189   Anlægsregnskab for Sønderbo.
 190   Anlægsregnskab for Skansebakken.
 191   Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2021.09.14
 192   Resultatrevision 2020 - 2. behandling.
 193   Anlægsbevilling. (Lukket sag)
 194   Prisfastsættelse af grunde. (Lukket sag)
 195   Salg af fast ejendom. (Lukket sag)
 196   Køb af fast ejendom (Lukket sag)
 197   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 198   198Lukket punkt: Vejle-Prisen 2020. (Lukket sag)
 Evt.   orientering om Corona

 

Sidst opdateret: