musikalsk indslag
 0   Indledning og spørgetid
 245   Ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt.
  246   Kommunale aktiviteter.
  247   Vejle Erhvervshavn - Budget 2022.
  248   Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2022.
  249   Låneoptagelse i Vejle Spildevand A/S.
  250   Færdiggørelse af Monumentområdet i Jelling.
  251   Anlægsregnskab.
  252   Forslag til lokalplan nr. 1317 Boligområde ved Kølholt, Skibet og tillæg nr. 5 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
  253   Forslag til lokalplan nr. 1345 Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme og tillæg nr. 4 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
  254   Endelig vedtagelse af lokalplan 1331 Rammelokalplan for Ny Rosborg og tillæg nr 73 til kommuneplan 2017-2033 for Vejle Kommune.
  255   Vedtagelse af Kommuneplan 2021 for Vejle Kommune og Trekantområdet.
  256   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1337 Boligområde ved Ribe Landevej og tillæg nr. 3 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
  257   AAB Vejle - Helhedsplan for afd. 8, Vestbyparken - Skema A.
  258   Ændring af skoledistrikt Rosborg udviklingsområde.
  259   Godkendelse af forslag til reviderede vedtægter for Deponi Syd I/S.
  260   Anlæg - Naturprojekt ved Skærsø.
  261   Evaluering af Folkeoplysningspolitikken.
  262   Korrektion af vedtægter til Ældreråd.
  263   Salg af storparcel, Vejle. (Lukket sag)
  264   Tildeling af køberetter på Nordholmen, Ny Rosborg. (Lukket sag)
     

 

Sidst opdateret: