0   Indledning og spørgetid (ingen lyd pga. tekniske problemer)
 212   Kommunale aktiviteter. (ingen lyd pga. tekniske problemer)
 213   Udkast til Byrådets vision for Vejle Kommune.
 214   Valg af medlem til styregruppen – Partnerskab mellem landbruget og KNMU – Grøn omstilling. (Sag udsat)
 215   DGI Landsstævne 2025 – udpegning af medlemmer til den fælles bestyrelse.
 216   Vejle Erhvervshavn - Budget 2023.
 217   Byggemodning og udbud af erhvervsjord ved Industrivej, Børkop.
 218   Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2023.
 219   Give Energianlæg ApS - Anmodning om kommunegaranti.
 220   Anlægsbevilling - Daginstitution i Midtbyen.
 221   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1317 Boligområde ved Kølholt, Skibet og tillæg nr. 5 til Vejle Kommuneplan 2021 – 2033.
 222   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1350 Boligområde ved Kragholmvej, Gårslev og udbygningsaftale.
 223   Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til bedre krydsforhold på Vongevej - Trangtrappevej/Vindelevvej, Jelling
 224   Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til krydset Storager-Juulsbjergvej, Bredballe.
 225   Endelig vedtagelse af tillæg 1 til spildevandsplanen (Ny Rosborg).
 226   Tillæg til Vejle Kommunes spildevandsplan.
 227   Proces for placering og genplacering af skulpturer.
 228   Godkendelse af Vejle Kommunes Regulativ for husholdningsaffald.
 229   Godkendelse af Vejle Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
 230   Plan for redningsberedskabet - Risikobaseret dimensionering - Vejle Kommune gældende fra 1 januar 2023.
 231   Tilbagemelding fra Ankestyrelsen.
 232   Reviderede vedtægter for Give Egnens Museum.
 233   Udvikling af Anesminde - orientering om projektkonkurrence og godkendelse af videre proces. (Lukket sag)
 234   Forlig om erstatning vedrørende køb af fast ejendom. (Lukket sag)
     

 

Sidst opdateret: