0   Indledning og spørgetid
 42   Kommunale aktiviteter.
 43   Revision af retningslinjer for Vejle Kommunens kasse-regnskabspraksis..
 44   Lån 2023 (ekskl. ældreboliger).
 45   Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn 2024.
 46   Evaluering af Strategi for bæredygtigt byggeri for kommunale bygninger.
 47   Spildevandsplantillæg 9. Ledninger og tekniske anlæg i forbindelse med separatkloakeringen af Mølholm - Etape 3.
 48   Forslag til lokalplan nr. 1367 Centerområde ved Ibæk Strandvej og Toldbodvej, Vejle og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 49   Forslag til lokalplan nr. 1377 Boligområde syd for Skovlunden, Thyregod.
 50   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1402 Erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved og tillæg nr. 32 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 51   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1404 Offentlige formål ved Vestre Engvej i Vejle og tillæg nr. 43 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 52   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1407, Offentligt område ved Bøgevang i Vejle og tillæg nr. 44.
 53   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1408 Solcelleanlæg, etape 2, ved Kærbøllingvej, Bredsten og tillæg nr. 39 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 54   Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til Mølvangvej, Jelling, etablering af 2-1 vej.
 55   Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodning 2024.
 56   Anlægsbevilling - Udvidelse af Hedevej ved Billund Lufthavn.
 57   Anlægsbevilling - Miljøkonsekvensvurdering omfartsvej nord om Vejle.
 58   Anlægsbevilling - Projektforslag for flere projekter i Vejle.
 59   Anlægsbevilling - Udvidelse af havneruten fra Horsensvej til Ørstedgade.
 60   Anlægsbevilling - Vork Naturland.
 61   Godkendelse af Blågrøn strategi.
 62   Kongernes Jelling – entre.
 63   Initiativsag - Ny placering af "Karins Pølsevogn".
 64   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 65   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 66   Køb af areal. (Lukket sag)
 67   Køb af arealer. (Lukket sag)
     
     

 

Sidst opdateret: