0   Indledning og spørgetid
 87   Kommunale aktiviteter.
 88   Udpegning af nye medlemmer til Handicaprådet.
 89   Bemanding i forbindelse med valghandlinger og anvendelse af digitale valglister og elektronisk brevstemmeprotokol.
 90   Afvikling af valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.04.24
 91   Årsrapport 2023.
 92   Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024.04.24.
 93   Anlægsbevilling - Byggemodning af bolig- og erhvervsområder.
 94   Anmodning om kommunegaranti - Give Energianlæg.
 95   Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse for udbygning af Hedevej.

 96

  Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til udvidelse af Havneruten fra Horsensvej til Ørstedsgade.
 97   Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 100201 for et boligområde ved Lærkevej, Tornparken og Åsbækvænget i Vonge.
 98   Endelig vedtagelse af tillæg 5 til spildevandsplanen vedrørende separeringsprojekt i Vonge.
 99   Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen- Anden del af klimaprojekt Østbyen.
 100   Anlægsbevilling - Ombygning Vestre Engvej, særtransportrute.
 101   Anlægsbevilling - krydsombygning Boulevarden-Vardevej.
 102   Anlægsbevilling til Højen vådområde.
 103   Anlægsbevilling til Oplandsanalyse for Vejle Å.
 104   Anlægsbevilling til forundersøgelse for vådområde Stormosen.
 105   Grøn Kommune - Klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed.
 106   Høringsudtalelse til Det Kommunale Tilsyn.
 107   Ændring af takster i Dagtilbud.
 108   Orientering om indberetning vedr. kønssammensætning i de øverste ledelsesniveauer.
 109   Køb af areal (Lukket sag)
 110   Prisfastsættelse af parcelhusgrunde (Lukket sag)
 111   Prisfastsættelse af parcelhusgrunde (Lukket sag)
 112   Anmodning om fritagelse fra hvervet som medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.
     

 

Sidst opdateret: