0   Indledning og spørgetid
 113   Kommunale aktiviteter.
 114   Politisk mødekalender 2025.
 115   Efterretningssag om borgmesterbeslutning.
 116   Udpegning af suppleant til Beboerklagenævnet.
 117   Udpegning af suppleant til Huslejenævnet.
 118   Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for fonden DGI-Huset Vejle.
 119   1 kvartalsopfølgning - Hele Vejle Kommune.
 120   Anmodning om kommunegaranti - Thyregod-Vester Fællesvarme.
 121   Anlægsregnskab 2024
 122   Remidabygningen i Jelling - tilbud fra medfinansiering fra fond.
 123   Forslag til lokalplan nr. 1342 Boligområde ved Boulevarden 74, Vejle og tillæg nr. 2 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 124   Forslag til lokalplan nr. 1414 Erhvervsområde ved Ouskær, Vinding og tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.                
 125   Forslag til lokalplan nr. 1417 Egtvedpigens Verden ved Egtved Holt, Egtved og tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 126   Forslag til lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.                            
 127   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1369 Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr. 37 til kommuneplan 2021-2033.
 128   Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 6 - Nyt kloakopland i forbindelse med etablering af dagligvarebutik.      
 129   Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 7. Ledninger og tekniske anlæg.
 130   Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 8. Kloakering af boligområde Hans Thomsens Vej, Vandel.
 131   Tillæg 12 til spildevandsplanen vedrørende mål for vand på terræn.
 132   Opførelse af Aktivitetshus ved De 2 Gårde.
 133   Budgetudfordringer Kong Gauers Gård.
 134    Grundvandsbeskyttelse og Vork Naturland. ( Lukket sag)
     

 

Sidst opdateret: