Sag nummer 249 og 250 er lukkede sager så der er ikke optaget lyd

 249   Status. Lukket sag
 250   Forhandling. Lukket sag

 

Sidst opdateret: