Kandidatlister der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg og fået mindst 100 stemmer kan få partistøtte. Kandidatlister som ikke har opnået 100 stemmer, som har indgået listeforbund, kan få partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer.

Ansøgning skal sendes til kommunen på særlig blanket på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven skal som noget nyt indeholde en erklæring om private og anonyme tilskud modtaget af kandidatlister.

Denne erklæring, som er et bilag vedlagt ansøgningen, skal offentliggøres på kommunernes hjemmeside.

Du finder blanketten på Økonomi- og Indenrigsministeriets her: Ansøgnings og udbetalingsblanketter

Nedenfor finder du en oversigt over de erklæringer, som vi har modtaget:

Sidst opdateret: