Hvem synes du, skal have titlen som årets rummelige virksomhed?

Send din indstilling til os senest den 15. september 2023.

Under punktet "begrundelse for indstilling", kan du fx beskrive:

- om virksomheden har arbejdet med rummelighed igennem længere tid.
- om rummelighed er noget, hele virksomheden er inddraget i.
- om der er særlige målgrupper af ledige, som virksomheden er god til at håndtere – fx langvarigt ledige eller udsatte unge.
- hvordan virksomheden tager imod ledige i praktikforløb.
- om virksomheden konsekvent arbejder med fastholdelse – fx fokus på forebyggelse af stress eller kompetenceudvikling af medarbejdere.
- om virksomheden har mentorer til at støtte ledige borgere, som er i praktik i virksomheden.

Send din indstilling: 

Klik på nedenstående link, og følg vejledningen i blanketten. 

Sidst opdateret: