Klima-, Natur- og Miljøudvalget beskæftiger sig med opgaver inden for natur, klima og miljø i kommunen.

Udvalget behandler opgaver og aktiviteter, der vedrører naturen, klimaet og miljøet. Det drejer sig om alt lige fra genbrug og håndtering af affald til varetagelse og beskyttelse af vores drikkevand og grundvand. Udvalget varetager også opgaver vedrørende varmeforsyning, jordforurening og vandforsyningplaner.  Ligeledes arbejder udvalget med opgaver omkring overfladevand og spildevandsafledning. Under udvalgets ansvarsområder hører også landbruget samt drift og vedligeholdelse af rekreative områder og friluftsliv.  

Formand: Søren Peschardt (A)
Næstformand: Lars Schmidt (V)

Søren Peschardt (A) Formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget Landmåler/Naboretskonsulent
sopes@vejle.dk telefon 24 42 58 87
Lars Schmidt (V) Næstformand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget Miljørådgiver
larsc@vejle.dk telefon 20 13 33 25
Morten Skovlund (A) Medlem af Byrådet UU vejleder
modks@vejle.dk telefon 23 74 56 14
Amalie Thomsen (C) Medlem af Byrådet
amath@vejle.dk telefon 60 83 91 01
Søren Broch (V) Medlem af Byrådet
sbroc@vejle.dk telefon 40 89 91 03
Allan Pedersen (F) Medlem af Byrådet
alhpe@vejle.dk telefon 29 45 13 75
Sidst opdateret: