Her behandler vi blandt andet spørgsmål om kommunens biblioteker og museer. Det er også Kultur- og Idrætsudvalget, der laver reglerne for udlån og udleje af lokaler og tilskud til kulturelle formål.

Formand: Dan Arnløv Jørgensen (C)
Næstformand: Per Olesen (V)

Dan Arnløv Jørgensen (C) 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget
daajo@vejle.dk telefon 25 47 35 35
Per Olesen (V) Næstformand for Kultur- og idrætsudvalget Direktør
poles@vejle.dk telefon 40 27 09 13
Thyge Havgaard Bjerring (V) Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Account Executive
thbj@vejle.dk telefon 20 20 14 00
Camilla Eva Jørgensen (V) Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Næstformand for Voksenudvalget
camej@vejle.dk telefon 20 58 70 18
Alex Vejby Nielsen (A) Næstformand for Teknisk Udvalg Udviklingschef
alvni@vejle.dk telefon 41 19 19 77
Torben Elsig-Pedersen (B) Medlem af Byrådet Redaktør
torel@vejle.dk telefon 40 94 57 40
Britta Bitsch (F) Medlem af Byrådet
bribi@vejle.dk telefon 51 41 94 43
Sidst opdateret: