Teknisk Udvalg beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af den kommunale infrastruktur og byudvikling.

Udvalget arbejder med kommunens infrastruktur, vejene og den kollektive trafik. Udvalget støtter op om byudvikling og arkitektur og arbejder med arealanvendelse, byggeri og boligforhold. Derudover administrerer udvalget lokalplaner og arbejder med kommunale udstykningsplaner og byggemodning. Teknisk Udvalg står også for driften af bl.a. grønne områder og rekreative bynære områder og arbejder tillige med bl.a. spildevandsplaner.

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Alex Vejby Nielsen (A)

Gerda Haastrup Jørgensen (V) Formand for Teknisk Udvalg Driftschef
gehjo@vejle.dk telefon 20 90 42 75
Alex Vejby Nielsen (A) Næstformand for Teknisk Udvalg Udviklingschef
alvni@vejle.dk telefon 41 19 19 77
Anne Sofie Stjernholm (A) Næstformand for Udvalget for Lo­kal­sam­fund og Nær­de­mo­kra­ti
asost@vejle.dk telefon 61 33 75 75
Rune Bønnelykke (O) Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
runbo@vejle.dk telefon 20 48 64 52
Per Olesen (V) Næstformand for Kultur- og idrætsudvalget Direktør
poles@vejle.dk telefon 40 27 09 13
Claus Behrendsen (A) Medlem af Byrådet
clausb@vejle.dk telefon 27 77 14 20
Sidst opdateret: