Fristen for at brevstemme udløb 28. oktober.

Sådan kan du brevstemme

Du kan brevstemme i enhver kommune i Danmark. Sidste frist for brevstemmeafgivning er fredag den 28. oktober 2022 kl. 16.00.

For at kunne brevstemme, skal du medbringe gyldig legitimation som f.eks. valgkort, sundhedskort, pas eller kørekort. Du kan altså godt brevstemme, før du har fået dit valgkort. Du skal blot medbringe en anden form for gyldig legitimation.

Åbningstider i Vejle Borgerservice

I Vejle Kommune kan du brevstemme i Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle:

 • Mandag – onsdag kl. 9-15
 • Torsdag kl. 9-17
 • Fredag kl. 9-14

Fredag den 28. oktober kan du brevstemme i tidsrummet kl. 9-16.

Ved brevstemmeafgivning vil der blive opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord. Desuden vil der være en sort filtpen, en lup og en LED-lampe. I Borgerservice Vejle er der endvidere et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV til vælgerens rådighed.

Derudover holdes der åbent for brevstemmeafgivning i Vejle Borgerservice og kulturhusene i Børkop, Egtved, Give og Jelling lørdag den 15. oktober og 22. oktober kl. 10-13.

Kulturhusene i Børkop, Egtved, Give og Jelling finder du på følgende adresser:

 • MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
 • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
 • Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
 • Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

Ved brevstemme-afgivning bliver der opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord. Desuden vil der være sort filtpen, en lup og en LED-lampe til rådighed. I Borgerservice Vejle er der også et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV til rådighed.

Sådan kan du stemme hjemme

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme hjemme.

Brevstemmeafgivningen finder sted i hjemmet onsdag den 26. oktober kl. 10-16.

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, kan du ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

Du kan ringe indtil torsdag den 20. oktober kl. 18.

Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 11-14 og fredag kl. 11-13.

Torsdag den 20. oktober dog indtil kl. 18.

 

Sådan kan du stemme ved et andet valgsted

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om på valgdagen at stemme på
et andet afstemningssted i Vejle Kommune.

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du ringe til Borgerservice på telefon 76 81 01 56 eller udfylde en ansøgningsblanket.

Hent ansøgningsskema.

Den udfyldte blanket skal være Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle i hænde senest mandag den 24. oktober kl. 12

Ansøgningen kan også sendes som Digital Post til Borgerservice

 

Sådan kan du stemme uden for afstemningsstedet

Hvis du kan møde op på afstemningsstedet, men på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i valglokalet, kan du stemme uden for valglokalet ved kontakt til afstemningsstedets valgstyrere.

 

Transport til afstemningsstedet

Ældre og svagelige borgere i Vejle Kommune har mulighed for at blive kørt gratis til afstemningsstederne på valgdagen.

Tilmelding til denne kørsel kan ske ved at ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

Du kan ringe indtil torsdag den 20. oktober kl. 18.

Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 11-14 og fredag kl. 11-13.

Torsdag den 20. oktober dog indtil kl. 18. Kørsel på valgdagen finder sted i tidsrummet kl. 10-12 og kl. 15-17.

In other languages

 • How to vote in the parliamentary elections on 1 November

  You can vote by post in any municipality before the election instead of having to turn up and vote on election day.

  How to vote by post

  You can vote by post in any municipality in Denmark. The deadline for postal votes is Friday 28 October 2022 at 4 pm.

  To vote by post, you must bring valid identification such as a poll card, health insurance card, passport or driving licence. You can therefore vote by post before you have received your poll card. You just need to bring another valid form of identification.

  Opening hours in Vejle Borgerservice

  In Vejle Municipality you can vote by post in Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle:

  • Monday - Wednesday 9 am to 3 pm
  • Thursday 9 am to 5 pm
  • Friday 9 am to 2 pm

  On Friday 28 October you can vote by post between 9 am and 4 pm.

  A voting booth with a raising/lowering table will be set up for postal voting. There will also be a black felt-tip pen, a magnifying glass and a LED lamp. In the Borgerservice Vejle there is also a magnifying device with a CCTV type screen available for voters.

  In addition, postal voting will be open in Vejle Borgerservice and in the cultural centres in Børkop, Egtved, Give and Jelling on Saturday 15 October and 22 October from 10 am to 1 pm.

  The cultural centres in Børkop, Egtved, Give and Jelling are located at the following addresses:

  • MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
  • Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
  • Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

  For postal votes, a voting booth with a raising/lowering table will be set up. A black felt-tip pen, a magnifying glass and a LED lamp will also be available. A CCTV type magnifying device with screen will also be available at the Borgerservice Vejle.

  How to vote at home

  If you are unable to attend the polling station on election day because of illness or physical disability, you can vote at home.

  Voting will take place at home on Wednesday 26 October from 10 am to 4 pm.

  If you wish to take advantage of this option, please call Vejle Municipality's transport office on 76 81 21 00, ext. 4.

  You can call until Thursday 20 October at 6 pm.

  The phone is open Monday to Thursday from 11 am to 2 pm and Friday from 11 am to 1 pm.

  However, on Thursday 20 October until 6 pm.

  How to vote at another polling station

  If you are disabled or have limited mobility, you can apply to vote on election day at another polling station in the municipality of Vejle.

  If you wish to use this option, call Borgerservice on 76 81 01 56 or use the application form.

  Download application form

  The completed form must be received by Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle no later than 12 noon on Monday 24 October.

  The application can also be sent by Digital Post to Borgerservice.

  How to vote outside the polling station

  If you are able to come to the polling station but cannot enter the polling station due to illness or physical disability, you can vote outside the polling station by contacting the election officials at the polling station.

  Transport to the polling station

  Elderly and infirm citizens in Vejle Municipality can be driven to the polling stations free of charge on election day.

  You can register for this service by calling Vejle Municipality's transport office on tel. 76 81 21 00, ext. 4.

  You can call until Thursday 20 October at 6 pm.

  The phone is open Monday to Thursday from 11 am to 2 pm and Friday from 11 am to 1 pm.

  However, on Thursday 20 October until 6 pm. Transport on election day will take place between 10 am and 12 noon and between 3 pm and 5 pm.

 • كيفية التصويت في الانتخابات النيابية في 1 نوفمبر

  يمكنك التصويت عبر البريد في أي بلدية قبل موعد الانتخابات بدلاً من الاضطرار إلى الحضور والتصويت في يوم الانتخابات.

  كيفية التصويت عبر البريد

  يمكنك التصويت عبر البريد في أي بلدية في الدنمارك. آخر موعد للتصويت عبر البريد يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، الساعة 4 مساء.

  كي تتمكن من التصويت عبر البريد، عليك إحضار هوية سارية مثل بطاقة الاقتراع أو بطاقة التأمين الصحي أو جواز السفر أو رخصة القيادة. ومن ثم يمكنك التصويت عبر البريد قبل استلام بطاقة الاقتراع الخاصة بك. يجب عليك فقط إحضار نموذج آخر لبطاقة هوية سارية.

  ساعات العمل في مركز بروجرسيرفس بمدينة فاجلي

  يمكنك التصويت في بلدية فاجلي عبر البريد من خلال مركز بروجرسيرفس بمدينة فاجلي، Skolegade 1, 7100 Vejle:

  • الإثنين - الأربعاء 9 صباحًا حتى 3 مساءً
  • الخميس 9 صباحا حتى 5 مساءً
  • الجمعة 9 صباحا حتى 2 مساءً

  يمكنك التصويت عبر البريد يوم الجمعة 28 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً.

  سيتم إنشاء حجرة تصويت مع طاولة رفع/خفض للتصويت عبر البريد. كما سيتم توفير قلم أسود برأس مستشعر وعدسة مكبرة ومصباح LED. يوجد في مركز بروجرسيرفس بمدينة فاجلي أيضًا جهاز تكبير به شاشة من نوع CCTV متاحًا للناخبين.

  إضافة إلى ذلك، سيتم فتح التصويت بالبريد في مركز بروجرسيرفس بمدينة فاجلي وكذلك في المراكز الثقافية في بوركوب وإجتفيد وجيف وجيلينج يومَي السبت 15 أكتوبر و22 أكتوبر من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

  تقع المراكز الثقافية في بوركوب وإجتفيد وجيف وجيلينج في العناوين الآتية:

  • MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
  • Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
  • Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

  بالنسبة إلى الأصوات البريدية، سيتم إنشاء حجرة تصويت مع طاولة رفع/خفض. وسيتم توفير قلم أسود برأس مستشعر وعدسة مكبرة ومصباح LED كذلك. يتوفر أيضًا جهاز مكبر من نوع CCTV مع شاشة في مركز بروجرسيرفس بمدينة فاجلي.

  كيفية التصويت من المنزل

  إذا لم تتمكن من حضور مركز الاقتراع يوم الانتخابات بسبب مرض أو إعاقة جسدية، فيمكنك التصويت في المنزل.

  سيُجرى التصويت من المنزل يوم الأربعاء 26 أكتوبر من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

  إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذا الخيار، فيُرجى الاتصال بمكتب النقل في بلدية فاجلي على‎ 76 81 21 00، تحويلة 4.

  يمكنك الاتصال حتى الخميس، 20 أكتوبر الساعة 6 مساءً.

  سيبقى الهاتف مفتوحًا من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

  ولكن في يوم الخميس 20 أكتوبر، سيكون حتى الساعة 6 مساءً.

  كيفية التصويت في مركز اقتراع آخر

  إذا كنت معاقًا أو لديك قدرة محدودة على الحركة، فيمكنك التقدم للتصويت في يوم الانتخابات في مركز اقتراع آخر في بلدية فاجلي.

  إذا كنت ترغب في استخدام هذا الخيار، فاتصل بمركز بروجرسيرفس على 76 81 01 56 أو استخدم نموذج الطلب.

  تنزيل نموذج التقديم.

  يجب استلام النموذج المكتمل من عنوان مركز بروجرسيرفس في فاجلي، Skolegade 1, 7100 Vejle، في موعد أقصاه 12 ظهرًا يوم الإثنين 24 أكتوبر.

  كما يمكن إرسال الطلب عبر البريد الرقمي إلى مركز بروجرسيرفس.

  كيفية التصويت خارج مراكز الاقتراع

  إذا كنت قادرًا على الحضور إلى مركز الاقتراع ولكنك لا تستطيع دخول مركز الاقتراع بسبب مرض أو إعاقة جسدية، فيمكنك التصويت خارج مركز الاقتراع عن طريق الاتصال بمسؤولي الانتخابات في مركز الاقتراع.

  الانتقال إلى مراكز الاقتراع

  من الممكن نقل كبار السن والعجزة في بلدية فاجلي إلى مقر مراكز الاقتراع مجانًا في يوم التصويت.

  يمكنك التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الاتصال بمكتب النقل ببلدية فاجلي على الرقم 00 21 81 76، تحويلة 4.

  يمكنك الاتصال حتى الخميس، 20 أكتوبر الساعة 6 مساءً.

  سيبقى الهاتف مفتوحًا من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

  ولكن في يوم الخميس 20 أكتوبر، سيكون حتى الساعة 6 مساءً. سيتم النقل في يوم الانتخابات بين الساعة 10 صباحًا و12 ظهرًا وبين الساعة 3 مساءً و5 مساءً.

 • Jak głosować w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 1 listopada

  Zamiast głosować osobiście w dniu wyborów, można głosować listownie w dowolnej gminie przed wyborami.

  Jak głosować korespondencyjnie

  W każdej gminie w Danii można głosować korespondencyjnie. Termin nadsyłania głosów za pośrednictwem poczty tradycyjnej upływa w piątek, 28 października 2022 roku, o godzinie 16:00.

  Aby móc głosować drogą pocztową, należy przynieść ważny dokument tożsamości, taki jak karta do głosowania, karta medyczna, paszport lub prawo jazdy. Dzięki temu można głosować korespondencyjnie przed otrzymaniem karty do głosowania. Wystarczy mieć ze sobą inny ważny dokument tożsamości.

  Godziny otwarcia biura obsługi mieszkańców Vejle Borgerservice

  W gminie Vejle można głosować korespondencyjnie pod adresem Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle:

  • od poniedziałku do środy: 9:00–15:00
  • w czwartki: 9:00–17:00
  • w piątki: 9:00–14:00

  W piątek 28 października można głosować korespondencyjnie w godzinach od 9:00 do 16:00.

  Na potrzeby głosowania korespondencyjnego zostanie ustawiona kabina do głosowania z podnoszonym/opuszczanym stołem. Dostępny będzie również czarny flamaster, szkło powiększające i lampka LED. W biurze obsługi mieszkańców Vejle Borgerservice dla wszystkich głosujących dostępne jest też urządzenie powiększające z ekranem typu CCTV.

  Ponadto możliwość głosowania korespondencyjnego będzie dostępna w biurze obsługi mieszkańców Vejle Borgerservice oraz w centrach kultury w Børkop, Egtved, Give i Jelling w sobotę, 15 października, oraz w sobotę, 22 października, od 10:00 do 13:00.

  Centra kultury w Børkop, Egtved, Give i Jelling znajdują się pod poniższymi adresami:

  • MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
  • Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
  • Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

  Na potrzeby głosowania korespondencyjnego zostanie ustawiona kabina do głosowania z podnoszonym/opuszczanym stołem. Dostępny będzie również czarny flamaster, szkło powiększające i lampka LED. W biurze obsługi mieszkańców Vejle Borgerservice dostępne będzie też urządzenie powiększające z ekranem typu CCTV.

  Jak głosować z domu

  Jeśli nie możesz przybyć do lokalu wyborczego w dniu wyborów z powodu choroby lub niepełnosprawności, możesz głosować z domu.

  Głosowanie odbędzie się w Twoim domu w środę, 26 października, w godzinach od 10:00 do 16:00.

  Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, zadzwoń do biura transportowego gminy Vejle pod numer 76 81 21 00, wewnętrzny 4.

  W tej sprawie można kontaktować się do czwartku, 20 października, do 18:00.

  Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do czwartku od 11:00 do 14:00 oraz w piątki od 11:00 do 13:00.

  W czwartek, 20 października, będzie czynna do 18:00.

  Jak głosować w innym punkcie wyborczym

  Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub o ograniczonej mobilności możesz wnioskować o możliwość głosowania w dniu wyborów w innym punkcie wyborczym w gminie Vejle.

  Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, zadzwoń do biura obsługi mieszkańców Borgerservice pod numer 76 81 01 56 lub skorzystaj z tego wniosku.

  Pobierz wniosek.

  Wypełniony wniosek musi dotrzeć pod adres Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle nie później niż o 12:00 (południe) w poniedziałek, 24 października.

  Wniosek można też przesłać pocztą cyfrową na adres biura obsługi mieszkańców Borgerservice.

  Jak głosować poza punktem wyborczym

  Jeśli możesz przybyć do punktu wyborczego, ale nie możesz wejść do środka z powodu choroby lub niepełnosprawności, możesz głosować przed punktem wyborczym, kontaktując się w tej sprawie z urzędnikami prowadzącymi wybory w punkcie wyborczym.

  Transport do punktu wyborczego

  Osoby starsze i niepełnosprawne z gminy Vejle będą mogły być bezpłatnie dowożone do punktów wyborczych w dniu wyborów.

  Aby skorzystać z tej usługi, należy zadzwonić do biura transportowego w gminie Vejle pod numer 76 81 21 00, wewnętrzny 4.

  W tej sprawie można kontaktować się do czwartku, 20 października, do 18:00.

  Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do czwartku od 11:00 do 14:00 oraz w piątki od 11:00 do 13:00.

  W czwartek, 20 października, będzie czynna do 18:00. Transport w dniu wyborów będzie odbywał się w godzinach 10:00–12:00 i 15:00–17:00.

 • Kasım parlamento seçimlerinde nasıl oy kullanılır?

  Seçim günü gelip oy vermek zorunda olmadan, seçim öncesi herhangi bir belediyede posta yoluyla oy kullanabilirsiniz.

  Posta ile nasıl oy kullanılır?

  Danimarka'daki herhangi bir belediyede posta yoluyla oy kullanabilirsiniz. Posta yoluyla oy kullanmak için son tarih 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 16:00'dır.

  Posta yoluyla oy kullanmak için seçim kartı, sağlık sigortası kartı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik getirmelisiniz. Bu nedenle, seçim kartınızı almadan önce posta yoluyla oy kullanabilirsiniz. Başka bir geçerli kimlik belgesi getirmeniz yeterlidir.

  Vejle Borgerservice'in çalışma saatleri

  Vejle Belediye Bölgesi’nde Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle adresinde posta yoluyla oy kullanabilirsiniz:

  • Pazartesi - Çarşamba 09:00 - 15:00
  • Perşembe 09:00 - 17:00
  • Cuma 09:00 - 14:00

  28 Ekim Cuma günü saat 09:00 ile 16:00 arasında posta yoluyla oy kullanabilirsiniz.

  Postayla oy kullanmak için yükselen/alçalan bir masası bulunan bir oy verme kabini kurulacaktır. Ayrıca siyah keçeli kalem, büyüteç ve LED lamba da mevcut olacaktır. Borgerservice Vejle'de ayrıca seçmenler için CCTV tipi ekrana sahip bir büyüteç cihazı da bulunmaktadır.

  Bununla birlikte, postayla oy verme 15 Ekim Cumartesi ve 22 Ekim Cumartesi günü Vejle BorgerService’te ve Børkop, Egtved, Give ve Jelling’deki kültür merkezlerinde saat 10:00 - 13:00 arasında mümkün olacaktır.

  Børkop, Egtved, Give ve Jelling'deki kültür merkezleri aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

  • MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
  • Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
  • Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

  Postayla kullanılacak oylar için yükselen/alçalan bir masası bulunan bir oy verme kabini kurulacaktır. Siyah keçeli kalem, büyüteç ve LED lamba da mevcut olacaktır. BorgerService Vejle'de, ekranlı bir CCTV tipi büyüteç cihazı da bulunacaktır.

  Evde nasıl oy kullanılır?

  Hastalık veya bedensel engel nedeniyle seçim günü seçim merkezine gidemiyorsanız evde oy kullanabilirsiniz.

  Oy verme, 26 Ekim Çarşamba günü saat 10:00 - 16:00 arasında evde yapılacaktır.

  Bu seçenekten yararlanmak isterseniz lütfen 76 81 21 00 (Dâhilî 4) numaralı telefondan Vejle Belediyesi'nin ulaşım dairesini arayın.

  20 Ekim Perşembe günü saat 18:00'e kadar arayabilirsiniz.

  Telefon hattı Pazartesi’den Perşembe’ye kadar saat 11:00 - 14:00 ve Cuma günleri 11:00 - 13:00 arası açıktır.

  Ancak 20 Ekim Perşembe günü saat 18:00'e kadar açıktır.

  Başka bir seçim merkezinde nasıl oy kullanılır?

  Engelliyseniz veya hareket kabiliyetiniz kısıtlıysa, seçim günü Vejle belediyesinin başka bir seçim merkezinde oy kullanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

  Bu seçeneği kullanmak istiyorsanız 76 81 01 56 numaralı telefondan Borgerservice'i arayın veya başvuru formunu kullanın.

  Başvuru formunu indirin.

  Doldurulan form, 24 Ekim Pazartesi günü saat 12:00'den önce Vejle BorgerService, Skolegade 1, 7100 Vejle adresine ulaşmalıdır.

  Başvuru ayrıca Dijital Posta yoluyla da Borgerservice'e gönderilebilir.

  Seçim merkezinin dışında nasıl oy kullanılır?

  Seçim merkezine gelebiliyor ancak hastalık veya bedensel engeliniz nedeniyle seçim merkezine giremiyorsanız, seçim merkezindeki sandık görevlileriyle iletişime geçerek seçim merkezinin dışında oy kullanabilirsiniz.

  Seçim merkezine ulaşım

  Vejle Belediye Bölgesi'ndeki yaşlı ve malul vatandaşlar seçim günü ücretsiz olarak seçim merkezlerine götürülebiliyor.

  Bu hizmete Vejle Belediyesi ulaşım dairesini 76 81 21 00 (Dâhilî 4) numaralı telefon hattından arayarak kaydolabilirsiniz.

  20 Ekim Perşembe günü saat 18:00'e kadar arayabilirsiniz.

  Telefon hattı Pazartesi’den Perşembe’ye kadar saat 11:00 - 14:00 ve Cuma günleri 11:00 - 13:00 arası açıktır.

  Ancak 20 Ekim Perşembe günü saat 18:00'e kadar açıktır. Ulaşım, seçim günü saat 10:00 - 12:00 ve 15:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecektir.

Sidst opdateret: