Overblik over hele forløbet med Byvision Egtved.

Hvorfor er det vigtigt med en byvision for Egtved!

 

Herunder kan du se, hvornår byvisionen har været til debat og hvordan byvisionen er blevet formet af forskellige bidrag.

Endelig godkendelse 19. maj 2021.

Byvisionen for Egtved ”Ådalens hovedstad - byen der gror” blev onsdag den 19. maj 2021 endelig vedtaget af Vejle Byråd.  

Politisk behandling 27. april - 19. maj 2021.

De indkomne høringssvar og en justeret udgave af byvisionen for Egtved blev politisk behandlet på følgende datoer:

  • Teknisk Udvalg den 27. april 2021.
  • Økonomiudvalget den 10. maj 2021.
  • Byrådet den 19 maj 2021.

Høringsperiode: 10. marts til 5. april 2021.

Byvisionen for Egtved var i høring fra 10. marts. til 5. april. Efter høringsperioden justeres forslaget og godkendes endeligt af Byrådet.

  • Se indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger her.

Godkendelse af høringsforslag: 9. marts 2021. 

Høringsforslag til byvisionen for Egtved "Ådalens hovedstad - byen der gror" blev godkendt af Teknisk Udvalg den 9. marts 2021. 

Byvisionsmøde afholdt digitalt: 24. november 2020.

Der var mere end 130 deltagere online. Egtved stemte og valgte både "Byen der gror" og "Ådalens og Naturens hovedstad" som fælles udviklingsretninger. 

Indsamling af borgernes idéer/fremtidsscenarier: 9. september til 1. november 2020.

Der er i idéfasen indsendt imponerende 223 forslag fra borgere i Egtved. 

  • Se alle indsendte fremtidsscenarierne under "Idéer / fremtidsscenarier" på tidslinjen.
    Her finder du også alle ideer, der kom frem på opstartsmødet.

Opstartsmøde: 8. september 2020.

  • Slideshow fra opstartsmødet.
  • Optagelse fra det første møde fra kl. 17 - 18 med oplæg og dialog på mødet. Se nedenfor.

Opstartsmøde den 8. september 2020

Optagelse af opstartsmøde den 8. september kl. 17 - 18.

Tidsplan

Tids- og procesplan
Tidsplan over forløbet med Byvision Egtved.

Forløbet for Byvision Egtved

Forløbet for Byvision Egtved
1. Opstartsmøde - 2. Egtvedborgerne indsender idéer / fremtidsscenarier - 3. Idéerne samles til en række udviklingsretninger for Egtved - 4. BYVISIONSMØDE 24. nov: Egtvedborgerne vælger en udviklingsretning - 5. Udkast til Byvision Egtved - 6. Egtvedborgerne giver Feedback på udkast til Byvision - 7. Byvisionen opdateres - 8. Godkendelse i byrådet - 9. Handlingsplaner og igangsættelse af projekter
Sidst opdateret: