Gauerslund Sogns menighedsråd har et stykke skov, som vi gerne vil åbne for alle i lokalområdet både enkeltpersoner, foreninger, skoler og institutioner.

Vi vil gerne bruge naturen og skabe fællesskab på tværs af alder og på tværs af byerne i området.

Det vil vi gøre i Kirkeskoven ved at skabe:

   - et attraktivt område hvor ALLE kan mødes og slappe af og nyde skoven

   - en skov med oplevelser og aktiviteter der giver glæde og energi

  - arrangementer der giver oplevelser

  - et sted hvor kirkens liv og aktiviteter også kan udfolde sig i det fri.

I første etape vil vi gerne etablere en telt- og bålplads og en skov hvor alle kan færdes. En skov med oplevelser, hvor man ikke behøver at holde sig til stierne, men kan færdes frit i hele skoven. For at gøre skoven tilgængelig for alle og bevare den ren og pæn, vil vi gerne opsætte en hytte med toilet og rindende vand.

I anden etape vil vi gerne etablere en shelterplads inde i skoven og med en bålplads med mulighed for at lave mad. I tredje etape vil vi gerne etablere et amfiteater og mindre parkeringsplads, som kan bruges til koncerter, gudstjenester eller anden aktivitet.

 

Budget  

Ansøgt: 302.727,50 kr.                               

Indstillet fra Løvens hule til 1. etape: 150.000 kr.

 

Tovholder

Elsebeth Hansen, Jan Weber, Gaurslunds Sogns meninghedsråd

 

Hvornår og hvordan skal idéen gennemføres?

Etape 1. Efteråret 2021  

Etape 2-3. Så snart der bliver økonomisk mulighed for det.

Når vi kender økononien sætter vi gang i etape 1. Vi forventer at bruge lokale håndværkere og bruge frivillige som vil gerne give en hånd med. Når økonomien til etappe 1 er på plads, påbegyndes indsamling af midler til at etablere etappe 2 og 3.

Sidst opdateret: