Vejle Kommune har indledt revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Egeskovvej 2, 7323 Give, drevet af Thomas Knudsen, (CVR nr. 15703075). Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan indtil den 23. februar 2021 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse og kommentere udkastet, når dette foreligger.

Typer:
Steder: Thyregod og Vesterlund
Sidst opdateret: