Spildevandsplan 2020-2028 og miljøvurderingen af spildevandsplanen er nu i offentlig høring. Du har mulighed for at sende os dine bemærkninger, ændringer og indsigelser.

Typer:

Byrådet besluttede den 12. august 2020 at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2020 - 2028. ​SF har indgivet en mindretalsudtalelse til forslag til planen.

Du kan sende dine bemærkninger til spildevand@vejle.dk, hvorfra de vil indgå i den endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger i hænde senest den 12. oktober 2020.

Vi forventer, at spildevandsplanen bliver vedtaget i december 2020. I det øjeblik byrådet vedtager planen, er den bindende. Det betyder, at du som grundejer derefter har pligt til at kloakere din ejendom i overensstemmelse med planens vilkår, og tilslutte dig de kloakstik, som Vejle Spildevand fører frem til grænsen af din ejendom.

Spildevandsplanen er en digital plan med interaktive kort. 

Der er desuden lavet en miljøvurdering af spildevandsplanen.

Hør formanden for Teknisk Udvalg forklare hvad spildevandsplanen betyder

 • Proces for spildevandsplan

  Se grafisk version af processen for spildevandsplanen

  • Byrådet beslutter at sende ny/revideret spildevandsplan i offentlig høring i minimum 8 uger
  • Information til borgere og interessenter i høringsperioden
  • Borgernes høringssvar sendes til Teknik og Miljø
  • Vejle Spildevand informerer om opstart af projektet samt tidsplan for gennemførelsen
  • Vejle Spildevand
   gennemfører anlægsarbejdet, og holder borgerne informeret
  • Vejle Kommune sender påbud til den enkelte grundejer om, at separere regnvand fra spildevand på egen grund
  • Grundejeren kontakter en kloakmester, som udfører arbejdet
  • Kloakarbejdet færdigmeldes til kommunen af grundejer eller kloakmester
Steder:
Sidst opdateret: