icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

§19-tilladelse til genanvendelse af forurenet jord på Jernvej 2, 7100 Vejle

Vejle Erhvervshavn har søgt om tilladelser til at genindbygge lettere forurenet og forurenet jord tilbage omkring fundament af et nyt hegn ved Jernvej 2. De har fået tilladelse til at genindbygge lettere forurenet jord og forurenet jord som indeholder immobile tungmetaller.

Vejle