icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Åstedsforretning: Eks­pro­pri­a­tion af ret­tig­hed­er til ny regn­vands­led­ning mel­lem Ri­be­ga­de og Dam­ha­ven

I forbindelse med separatkloakering af området mellem Ribegade og Damhaven afholder Vejle Kommune åstedsforretning tirsdag den 5. december 2023 som forberedelse til etablering af ny regnvandsledning fra Damhaven til Ribegade.

Vejle

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte rettighedserhvervelse påvises overfor ejer og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelse mv. til projektet.

Åstedsforretningen begynder den 5. december 2023 kl. 10:00 ved indkørslen til Ribegade 22A, 7100 Vejle.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelsen og kortmateriale med videre er fremlagt til gennemsyn hos Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle i tiden fra 6. november til 5. december 2023 samt her: Ekspropriation - Spildevandsprojekt Separering af regn- og spildevand fra Damhaven til Ribegade (PFD åbner i nyt vindue)

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriation.

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45