icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning matr.nr. 4n, 4r, 4q og 7g, Haugstrup By, Ø.

Vi har truffet afgørelse om, at skovrejsning på matriklerne 4n,4r, 4q og 7g, Haugstrup By, Ø. Nykirke ikke er VVM-pligtig

Vonge og Kollemorten