icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning matr.nr. 8a, Give By, Give. Ifølge §§ 6 og 7

Vi har vurderet at skovrejsning på ejendommen matr. nr. 8a, Give By, Give ikke er VVM-pligtig.

Give