icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning på matr.nr 4n, Mejsling By, Jerlev med adressen Mejslingvej 56, 7100 Vejle.

Vi har truffet afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 4n, Mejsling By, Jerlev, ikke er VVM-pligtig.

Ødsted og Jerlev