icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Afgørelse om en­si­la­ge­si­loer på Sdr. Egs­gård­vej 12, 7323 Gi­ve

Anmeldt opførelse af 3 ensilagesiloer på Sdr. Egsgårdvej 12, 7323 Give kan blive iværksat og byggeriet udløser ikke krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse i henhold til husdyrbrugloven. Ensilagesiloerne vurderes at være erhvervsmæssige nødvendige og indebærer ikke renovering af eksisterende staldanlæg.

Grønbjerg og Langelund