icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Afgørelse om ikke-godkende­pligt, Egtved Genbrugs­plads

Vejle Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendepligt til etablering af nyt kemihus mm. Egtved Genbrugsplads. Vejle Kommune vurderer, at den ansøgte ændring ikke giver anledning til øget forurening og kan rummes indenfor vilkår i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 31. august 2010. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Egtved