Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Afgørelse om ikke miljø­vurdering af fjern­varme­projekt ved Grundet, 7100 Vejle - del­område 4 lokal­plan 1207

Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarmeforsyning til ny bebyggelse med rækkehuse ved Grundet i Vejle - delområde 4 i lokalplan 1207 - ikke medfører krav om miljøvurdering.

Vejle