icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Afgørelse om ned­klas­si­fi­ce­ring af Skel­bæk­ken, Søn­der­bæk, Ulv­e­mo­se Bæk og Af­løb i Blå­kær­skov

Vejle Kommune har opstillet en række principper for, hvornår et vandløb skal være offentligt og dermed vedligeholdes af kommunen. Delstrækninger af Skelbækken, Sønderbæk, Ulvemose Bæk og Afløb i Blåkærskov opfylder ikke de opstillede principper, og Vejle Kommune ønsker derfor at overdrage vedligeholdelsen til private bredejere.

Smidstrup-Skærup, Ågård, Gravens og Øster Starup