icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Afgørelse om ny gyl­le­be­hold­er på Bran­de­vej 36, 7323 Gi­ve

Anmeldt opførelse af ny gyllebeholder på 5000 m3 med teltdug på husdyrbruget Brandevej 36, 7323 Give kan blive sat i værk. Gyllebeholderen får et overfladeareal på ca. 1.189 m2 og en højde på 4,2 m, heraf maksimalt 3 m over terræn. Med teltdug er højden maksimalt 8 m over terræn.

Give