icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Afgørelse om ny ma­skin­hal på Gam­mel­by­vej 67, 7300 Jel­ling

Afgørelse om, at anmeldt opførelse af maskinhal på Gammelbyvej 67, 7300 Jelling kan bringes til udførelse.

Gadbjerg, Jelling, Nørup-området

Vejle Kommune vurderer samlet set, at det anmeldte lever op til kravene i §10 i hudyrgodkendelsesbekendtgørelsen og kan bringes til udførelse med nødvendige hensyn til dige. Det er vurderet, at det ansøgte ikke kræver tilladelse eller godkendelse i følge husdyrgodkendelsesloven.

Frank Iversen Sagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 47