icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Afgørelse om ny ma­skin­hal på Tørskind­vej 63, 7183 Rand­bøl

Afgørelse om, at anmeldt opførelse af maskinhal på Tørskindvej 63, 7183 Randbøl kan bringes til udførelse.

Nørup-området

Vejle kommune vurderer samlet set, at det anmeldte lever op til kravene i §10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og kan bringes til udførelse. Det er vurderet, at det ansøgte ikke kræver tilladelse eller godkendelse i følge husdyrgodkendelsesloven.

Jacob Nygaard-Pedersen Sagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 54