icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Afgørelse om nyt maskinhus på husdyrbruget Hastrupvej 34, 7323 Give

Vejle Kommune har afgjort, at anmeldt opførelse af maskinhus på 1.047 m2 i tilknytning til kostald på husdyrbruget Hastrupvej 34, 7323 Give kan bringes til udførelse. Maskinhuset skal bruges til opbevaring af maskiner og sand til sengebåse.

Thyregod og Vesterlund

Vejle kommune vurderer samlet set, at det anmeldte lever op til kravene i §10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og kan bringes til udførelse. Det er vurderet, at det anmeldte ikke kræver tilladelse eller godkendelse i følge husdyrgodkendelsesloven.

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17