icon-Landbrug-og-dyrehold
Tilbage til oversigt

Af­slag på ænd­ret an­vend­el­se af brønd, Birgittelystvej 40, 7120 Vejle Ø

Afslag på ansøgning om tilladelse til vanding af kødkvæg fra eksisterende brøndboring. Afslaget er givet, da det betyder en væsentlig ændring i brøndens anvendelsesformål.

Engum, Bredal og Assendrup