icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Annoncering vedr. ansøgning om brændskift hos Danish Crown Foods A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om brændselsskift hos Danish Crown Foods A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle. Danish Crown Foods A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle har indsendt ansøgning om skift af brændselstype og opstilling af 50 m3 overjordisk olietank, som gør det muligt at skifte fra naturgas til fyringsolie i tilfælde af mangel på naturgas. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er d. 13. januar 2023.

Vejle

Behandling af ansøgning

Vejle Kommune behandler ansøgningen hos Danish Crown Foods A/S, Tulipvej 10, 7100 Vejle om skift af brændselstype og opstilling af olietank, hvilket kan medføre, at den eksisterende miljøgodkendelse ændres. Der kan ske ændring eller sletning af eksisterende vilkår samt ske tilføjelse af nye vilkår.
Når Vejle Kommune træffer en afgørelse, vil den blive annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkast til afgørelsen, skal du rette henvendelse til Vejle Kommune senest 13. januar 2023. Det giver dig mulighed for at få udkastet i høring og kommentere på det inden for 2 uger.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Henvendelse om sagen
Spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle; industri@vejle.dk