icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøgning om at flyt­te en rør­lagt stræk­ning af Søn­der­bæk

COWI har på vegne af Better Energy søgt om tilladelse til at flytte (regulere) en rørlagt strækning af Sønderbæk på matr. nr: 3a, Håstrup By, Smidstrup i forbindelse med nyt solcelleanlæg ved Håstrup.

Smidstrup-Skærup

Vejle Kommune påtænker at give tilladelse ud fra lovgivning på området, til at flytte den rørlagte del af vandløbet over matr.nr. 3a Håstrup By, Smidstrup, så det i stedet for kan blive rørlagt langs med matrikelgrænsen, så det ikke ligger i vejen for nyt solcelleanlæg. 

Bliv hørt

Inden tilladelse bliver givet, er der høringsfrist på 4 uger.

Det betyder, at du kan give indsigelser af væsentlig karakter frem til og med 18. april 2023 ved at skrive en mail til vandmiljo@vejle.dk.

Væsentlige indsigelser vil indgå i Vejle Kommunes overvejelser om at meddele tilladelse. 

Jane Stevnsgaard Rasmussen Vandløbsmedarbejder
Send e-mail telefon 76 81 24 51