icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøgning om eta­ble­ring af mini­våd­om­råde

Ansøger ønsker at etablere et minivådområde som skal rense drænvand for at mindske udledningen af næringsstoffer fra landbruget til Vejle Fjord.

Egtved, Ødsted og Jerlev