icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøgning om eta­ble­ring af over­kør­sel og kryds­ning af Møl­holm Bæk

Vejle Spildevand skal i perioden 2023-2024 etablere anlæg i vores projekt Bedre Badevand til reduktion af stof- og vandmængder i overløb fra Vejle Centralrenseanlæg og andre overløbsbygværker i Vejle. I projektet etableres bl.a. et nyt bassin, en løftepumpestation og en transportledning fra indløbsbygværket på renseanlægget til den nye løftepumpestation.

Vejle