Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ansøgning om etablering af pad­deskrab, dræ­ning og grøft­ning nær Hå­strup

I forbindelse med etableringen af Solcelleanlæg Viuf-Håstrup ønsker Better Energy Viuf P/S at lave flere naturforbedrende tiltag samt at forhindre overfladevand i områder med planlagt etablering af solceller.

Smidstrup-Skærup
Martin Barsøe Biolog
Send e-mail mobil 21 81 85 50