icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Ansøg­ning om mil­jø­god­kend­el­se Åstvej 2, 7184 Vandel

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvægbrugsproduktionen samt ny plansilo og ny gyllebeholder på Åstvej 2, 7184 Vandel.

Vandel